Våra medarbetare

Planering & Projektering

Genomförande

VD

Mats Jonsson

VD, EN Auktoriserad besiktningsingenjör.

Drift & Förvaltning

VD

Mats Jonsson

VD, EN Auktoriserad besiktningsingenjör.

Ekonomi & Administration

Ekonomi och administration

Cecilia Andersson

Skrivtjänst

Sylvia Lomaeus