Om företaget

Electro Projekt PCI AB är ett elkonsultföretag som erbjuder tekniska elkonsulttjänster
för hela fastighets- och industriprocessens samtliga skeden – planering, – projektering,
– produktion samt – drift & förvaltning.

Våra uppdrag utförs alltid med största engagemang och med optimala lösningar för största
kundnyttan. Hos oss är kunskap, engagemang, förtroende och noggrannhet ledstjärnor. Våra
uppdragsgivare finns till största del inom byggande, fastigheter, kommuner, landsting,
industrin och anläggningssidan.

Företaget startades 1993 och har idag 10 medarbetare med kontor i Falun och Leksand.

Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 samt ISO 14001 och har
auktoriserade besiktningsingenjörer för Elektriska Nämndens elrevisionsbesiktning.