Elkonsulttjänster för fastighet och industri

Vi bygger framtidens elkonsultföretag

Electro Projekt PCI AB är ett elkonsultföretag som erbjuder tekniska elkonsulttjänster för hela fastighets- och industriprocessens samtliga skeden – planering, – projektering, – produktion samt – drift & förvaltning. Vi har även auktoriserade besiktningsingenjörer för Elektriska Nämndens elrevisionsbesiktning. Hos oss är kunskap, engagemang, förtroende och noggrannhet ledstjärnor. Välkommnen till framtidens elkonsult.

Mats Jonsson
VD

Se våra referenser

Alla våra projekt är unika, men vi har plockat ut några referenser som vi tycker visar vår bredd och är speciellt intressanta.

Lediga jobb

Vi växer vidare och utvecklas ständigt genom att varje dag leva vår vision som lyder "Vi bygger Sveriges bästa elkonsultbolag".