Våra tjänster

Vi erbjuder tekniska elkonsulttjänster för hela bygg- och industriprocessens samtliga skeden – planering, – projektering, – produktion och – drift & förvaltning. Vi har även auktoriserade besiktningsingenjörer för Elektriska Nämndens elrevisionsbesiktning.

Exempel på vad vi utför: Systemförslag, projektering, konstruktion, förfrågningsunderlag för entreprenader, bygghandlingar, teleregistrering, installationssamordning, entreprenad besiktning, projektledning, Elektriska Nämndens revisionsbesiktning, Värmetermografering med värmekamera.

Exempel på elanläggningar som vi arbetar med: Elkraft, belysning, intelligenta system, tele, datanät, säkerhet, passagekontroll, inbrottslarm, brandlarm.

Våra särskilda behörigheter: EN, Elektriska Nämndens revisionsbesiktningar.

Kontakta oss

Planering

Inom planering utför vi tjänster som exempelvis utredningar, förstudie, systemförslag, kostnadsberäkningar.

Verksamhetsansvarig Projektering

Magnus Andersson

Projektering

Vår projektering utförs alltid med höga kvalitetskrav, med målsättningen att slutprodukten alltid skall ha noll fel och vara rätt utförd i förhållande till uppdragsgivarens behov, önskemål och krav, då detta minimerar beställarens kostnader i produktions- och driftskedet.

Verksamhetsansvarig Projektering

Magnus Andersson

Drift & Förvaltning

Revisionsbesiktningar, Periodisk kontroll, Statusbesiktningar, Värmetermografering med värmekamera och Eleffektiviseringar m.m

VD

Mats Jonsson

VD, EN Auktoriserad besiktningsingenjör.

Genomförande

Inom Produktionsgenomförande utför vi tjänster som exempelvis, entreprenadbesiktning, anbudsgranskning, upphandling, projektledning, installationssamordning, teknisk och ekonomisk kontroll av entreprenader, samordnad funktionsprovning och drift- och skötselinstruktioner.

VD

Mats Jonsson

VD, EN Auktoriserad besiktningsingenjör.

Nedladdningar

I våra foldrar får du en översiktlig presentation av Electro Projekt PCI AB, våra referenser, erbjudanden och tjänster. Ladda hem dem som PDF och läs mer om oss och våra verksamhetsområden.