Kvalité och miljö

Vårt arbete utförs alltid med höga kvalitetskrav och vårt kvalitetsarbete utgår från att göra rätt från början, med målsättningen att vårt utförda arbete alltid skall ha noll fel och vara rätt utförd i förhållande till uppdragsgivarens behov, önskemål och krav. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och bli ännu bättre på det vi redan gör samt att vidare utveckla oss. Vi vidareutbildar oss ständigt i nya lagar, föreskrifter och teknikutföranden.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001

Kvalitetspolicy

Electro Projekt PCI AB erbjuder kvalitetssäkrade konsulttjänster inom el-/ teleteknik.
Vår verksamhet skall präglas av hög kvalitet och ett stort engagemang.
Genom vårt arbete så ska våra kunder känna sig trygga.

Vårt kvalitetsarbete innebär att vi ska:

  • Vara lyhörda och samråda med våra kunder så vi fångar upp våra kunders krav och behov.
  • Utföra våra tjänster och genomföra våra uppdrag så att de överensstämmer med våra kunders krav och förväntningar.
  • Utföra våra uppdrag enligt tillämpliga lagar, föreskrifter och andra krav som kan ställas.
  • Erbjuda tillämplig utbildning till våra medarbetare
  • Jobba för att ständigt förbättra vårt Kvalitetsledningssystem

Falun den 10 april 2017
Mats Jonsson
VD

 

Miljöpolicy

Electro Projekt PCI AB arbetar för att inom vår verksamhet förebygga och minimera vår miljöpåverkan.

Vårt miljöarbete innebär att vi ska:

  • Verka för tekniskt lösningar som minimerar resurs- och energiförbrukningen för våra uppdragsgivare och slutanvändare, inom tekniska och ekonomiska förutsättningar.
  • Samverka med våra uppdragsgivare, medarbetare och andra intressenter för en hållbar miljöutveckling.
  • Minimera vår egen interna miljöpåverkan genom sortering av avfall och genom att prioritera leverantörer med miljöhänsyn vid inköp.
  • Driva verksamheten inom de aktuella miljölagar och andra krav som verksamheten berörs av.
  • Ständigt utveckla och förbättra vårt miljöledningssystem för en bättre miljö.

Falun den 14 mars 2017
Mats Jonsson
VD