Så här jobbar vi

Vi vill och jobbar för att skapa största möjliga kundnytta i våra uppdrag och tjänster.
Våra ledstjärnor och värderingar för vår verksamhet är kunskap, engagemang, förtroende och noggrannhet.
Vi vill att våra kunder skall känna:

  • att vi är engagerade i vår arbetsuppgift.
  • att vi är kunniga inom vårt arbetsområde.
  • att vi är noggranna i vårt arbete.
  • förtroende för oss, så att vi kan bygga långsiktiga relationer.

Våra kunder skall i förtroende vända sig till oss och känna sig nöjda med vårt levererade arbete.
Vi vill att våra medarbetare skall känna tillfredställelse, glädje och stolthet att jobba på Electro Projekt PCI AB.