Intagan 2, Ny Gymnasieskola i Borlänge

Efter 1,5 års projektering så byggs det för fullt på Röda vägen och vi har precis skickat ut etapp 2 som bygghandling. Nu kvarstår endast ett stort uppehållsrum i mitten av byggnaden samt ett sophus. Med hjälp av Henningsons El och Bygg Partner så hoppas vi kunna erbjuda moderna och fräscha lokaler till skolstarten hösten 2025.