Våra medarbetare

Genomförande

VD

Mats Jonsson

VD, EN Auktoriserad besiktningsingenjör.

Drift & Förvaltning

Rikard Pommer
Drift & Förvaltning

Rikard Pommer

EN Auktoriserad besiktningsingenjör.
VD

Mats Jonsson

VD, EN Auktoriserad besiktningsingenjör.

Ekonomi & Administration

Ekonomi och administration

Cecilia Andersson