Kurbits på fasad

Belyst kurbits Leksand

Ett mindre uppdrag där vi fick i uppgift att belysa ett konstverk på en fasad. Med belysningsberäkningar samt provbelysning på plats lyckades vi med små medel få till en väldigt effektfull belysning på denna kurbits!

Vårt uppdrag har omfattat projektering av belysning