Centrumutveckling Leksand Flygfoto
Centrumutveckling Leksand Gata
Centrumutveckling Leksand Torg

Centrumutveckling Leksand

Leksands centrum genomgår stora upprustningar sedan hösten 2013 där vi har fått i uppdrag att projektera både belysning och kraft till torghandel samt kanalisation för fiber m.m. Speciallösningar med mobilladdning integrerat inuti en busskur är ett exempel på lösningar vi tagit fram.

Vårt uppdrag har omfattat projektering av belysning, kraft och kanalisation.