Kajen, Leksand

Kajen området har under 2011 och 2012 byggts om till en attraktiv besöksplats tillgänglig för personer med funktionsvaritioner. El vid båtplatser har anordnats för besökare via sms-funktion. Vårt uppdrag har omfattat projektering av kraft, belysning och tele.