Mockfjärdskola, Gagnef

Befintliga huskroppar har byggts om till fritidshem, undervisningslokaler för mellanstadiet/högstadiet, vuxenutbildning samt kommunbibliotek.  2011-2012 Vårt uppdrag har omfattat projektering av kraft, belysning och tele.