Sågverk, Blyberg

Blybergssågen i Älvdalen. Såg 2010 Nybyggnation av ny komplett såglinje 2010-2011. Timmerintag, barkmaskin, mätramar, sågmaskin, komplettering av råsortering, Biprodukthantering med transportörer, ställverk, sållhus med utlastning. Vi har projekterat ställverk, kraftmatningar till maskinutrustning, kraft, belysning, tele, data, fiber.