Så hanterar vi Covid-19 situationen

EPPCI värnar om våra kunders och anställdas hälsa och kommer göra vad vi kan för att stötta i dessa osäkra tider.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi kommer upprätthålla den service och leverans du som kund behöver.

Vi kommer anpassa oss efter omgivningens önskemål, krav och behov.

Alla våra medarbetare har möjlighet att delta i distansmöten online för att undvika fysiska möten.

Medarbetare uppmanas att undvika närkontakt, minimera kontaktytor och följa de råd som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Tillsvidare har vi även infört besöksförbud på våra kontor för icke nödvändiga besökare och säljare. Men vi önskar gärna ha kontakt med er via mail och telefon.

Vid misstanke om sjukdom uppmanas drabbad medarbetare att stanna hemma.

Vi övervakar ständigt utvecklingen gällande situationen för spridningen av Coronaviruset för att ta vårt samhällsansvar samt förhindra ytterligare smittspridning.

Visa hänsyn och omtanke till dina medmänniskor!