Borlänge sjukhus. Ombyggnad av MVC

Vi har fått i uppdrag av ELAB att projektera el- och telesystem för ombyggnad av MVC på Borlänge sjukhus. Projekteringsstart efter sommaren.