Leksands kommun fortsätter renovering och tillbyggnad av Ullvi och Gärde skola

Efter en första renovering under 2022 fortsätter ombyggnaden. Ullvi och Gärde skola förses med nytt ventilationsaggregat för skolbyggnad, matsal och gymnastikhall. På Gärde skola uppförs även en ny fritidsavdelning samt byte av värmepumpar. Båda objekten skall även utredas om behov av solceller föreligger.