Ny medarbetare - Rikard Pommer

Vi hälsar Rikard välkommen till vårat kontor i Falun. Han kommer att utföra besiktningar och mätningar av olika slag. Är snart också färdigutbildad för att utföra Elektriska Nämndens revisionsbesiktningar. Kontaktuppgifter återfinns bland Våra Medarbetare.