Ny yttre belysning för bostadskvarter i Leksand

Vi har påbörjat projektering åt Leksands Bostäder för att förstärka yttre belysningen runt Kv Vinkeln, Kv Olhans och Kv Prinsen. Nya väggarmaturer och belysningsstolpar runt bostadsbyggnaderna ska bidra till bättre säkerhet och ökad trygghet för de boende. Armaturer på belysningsstolpar längs närliggande gatubelysning och cykelväg kommer också ersättas med nya LED-armaturer.