Rolf Ericson Bil i Borlänge

Efter att de nya husen i Falun stått färdiga i två år fortsätter man nu med lokalanpassning av den befintliga byggnaden i Borlänge. Nu påbörjas anpassning av befintliga lokaler, bilverkstad och nybilsförsäljning, till Volvos och Renaults nya krav. Vi utför projektering av samtliga elanläggningar som berörs.