UC Tillväxtcertifikat

Vi blev glada och stolta när utmärkelsen UC Nordiskt Tillväxtcertifikat kom. Certifikatet baseras på föregående års bokslut där tillväxt, lönsamhet, soliditet och antal anställda är några parametrar som mäts och analyseras. Endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag varje år. Gemensamt är att företagen är stabila, framgångsrika och tar nya marknadsandelar. Tack!

.